Artikkeldetaljer

Dåp


Å la barnet sitt døpes, er et av mange valg foreldre tar på vegne av den lille babyen. Det er å gi barnet det beste vi vet om: Guds velsignelse og omsorg. Dåpen er også en av de store dagene i familien, det er en markering og feiring av barnet som er født. Men dåpen er også noe mer. Dåp er ett av kirkens to sakrament. Det er en hellig handling kirken utfører på oppdrag fra Jesus. Gjennom dåpen blir man også medlem i Den norske kirke.

Alle kirker og kapell i Målselv kan benyttes til dåp. For å bestemme deg for hvilken dato og hvor dåpen skal foregå, kan du gå inn på kalenderen. Dåp kan  foretas i nesten alle gudstjenester. Før du tar kontakt med kirkekontoret, er det lurt om du har tenkt over alternativer, for det kan være fullt den datoen du ønsker.
For å avtale dåp og samtale tar du kontakt med kirkekontoret på tlf 77 83 08 90 eller på mail kfellesr@online.no

Dersom du ønsker dåp i en annen kommune, tar du kontakt med menighetskontoret/kirkekontoret der du ønsker dåp i god tid for å avtale tidspunkt. Papirene ordnes i den menigheten der du bor.

Tilbake