Våre menigheter

Våre menigheter


Målselv og Øverbygd menigheter har som visjon "En åpen kirke for store og små".

Kirken i Målselv skal være en åpen folkekirke som legger vekt på at alle som vil skal ha mulighet til å benytte kirken i alle livets faser.