Artikkeldetaljer

Øverbygd menighetsråd


Sammensetningen av Øverbygd menighetsråd i perioden 2023-2027:

1. May Britt Odden (leder)

2. Ruth Helene Alvheim (sekretær)

3. Steinar Olav Skogstad (nestleder)

4. Torild Skogstad

5. Jostein Rubbås-Risvik

6. Einar Inge Løvberg

 

Varamedlemmer:

1. Knut Erling Johansen

2. Åshild Ingebrigtsen

3. Kjell Nergård

Monika Olsen Amundsen som var valgt inn som 4.vara, ble etter søknad, i møte 18.10.2023 innvilget fritak fra vervet.

 

Tilbake