Artikkeldetaljer

Sikring av gravminner


Sommeren nærmer seg, og det betyr at det er på tide å få sikret løse gravminner.

Kirkekontoret vil i løpet av våren/sommeren starte arbeidet med å legge ned løse gravminner slik at ulykker ikke skal skje. Eiere av gravminnene vil bli varslet når et gravminne er lagt ned. 

Dersom du har spørsmål om dette kan kirkevergen kontaktes på tlf. 77 83 08 93 eller mail: kirkeverge@malselv .kirken.no

Tilbake